ZUŠ HRANICE

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 35
75301 HRANICE
tel: 581 601 724
email: zushranice@raz-dva.cz

Motto:

...neustálá snaha docílit veškerými možnými prostředky rozvinutí uměleckých a technických dovedností žáků na takovou úroveň, aby je mohli uplatnit jako kvalitně připravení aktivní i pasivní účastníci kulturního života v oblasti provozování amatérského umění i jako zájemci o studium na školách s uměleckým zaměřením a ke studiu na vyšších stupních uměleckých škol ........Klávesové nástroje


AKORDEON, KLAVÍR, EKN

 Kateřina Sudoměřická 

Zaměření:

Hra na klavír a korepetice

 Martin Foltýnek 

Zaměření:

Hra na akordeon, klavír a EKN

 Barbora Dostalíková 

Zaměření:

Hra na klavír a korepetice - NYNÍ NA MD

 Jana Labašová 

Zaměření:

Hra na klavír, skladba, přípravné obecné studium (POS) a…

 Markéta Lásková 

Zaměření:

Hra na klavír, sólový zpěv a sborový zpěv

 Michal Jakub Tomek 

Zaměření:

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

 Mária Zákopčaníková 

Zaměření:

 Hra na akordeon, hra na EKN a hra na klavír.

 Gabriela Zdarsová 

Zaměření:

Hra na klavír a korepetice

 Hana Kubíková 

Zaměření:

klavír

 Lenka Ručková 

Zaměření:

klavír